Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du drabbas av en skada i Eslövs kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära att kommunen betalar ut ett skadestånd till dig. Här kan du läsa om vad som gäller.

Du som har drabbats har möjlighet att få ersättning från ditt eget försäkringsbolag, oavsett om det som hänt är en olyckshändelse eller om kommunen har orsakat skadan. Du som har drabbats av en skada bör därför alltid först kontakta ditt eget försäkringsbolag. Detta gäller oavsett om det som har inträffat har medfört en skada på en sak, en person eller en annan typ av skada.

Vänd dig till ditt försäkringsbolag i första hand

Om en skada uppstått av en ren olyckshändelse finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från en kommun. De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd betalas ut till den skadade. Tänk även på att det, enligt Kommunallagen, är förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Du – den som skadats – ska i första hand anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. På det sättet kan du få snabbare hantering av ditt ersättningskrav.

Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet, eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen.

När har du rätt till skadestånd?

Det räcker inte enbart att en skada inträffat för att få skadestånd. Du ska kunna bevisa att kommunen är ersättningsskyldig, vilket ofta innebär att du som drabbad måste bevisa att skadan har orsakats genom vårdslöshet. Du måste även bevisa att olyckshändelsen ägt rum på kommunens mark och/eller en plats där kommunen har ansvar för underhåll.

Du måste också bevisa vilken typ av skada det handlar om och hur stor skadan är i kronor. Du måste även bevisa på vilket sätt den påstådda vårdslösheten har lett till din skada.

E-tjänsten för att göra en skadeståndsansökan hittar du här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window