Tolk

För att känna delaktighet i det svenska samhället är det viktigt att kunna ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar.  Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger. Därför finns möjligheten att ha tolk vid myndighetskontakter.

Du som behöver tolk vid myndighetskontakter bokar inte tolk själv, utan det gör den myndighet där du har ditt ärende.

Före besöket hos myndigheten ska du tala om att du behöver tolk och vilket språk det gäller.

Om du har behov av tolk

Eslövs kommun har ingen egen tolkförmedling. Istället tar Digitaltolk över som leverantör av tolktjänster.

Medarbetare på Eslövs kommun bokar tolk om du behöver det. Tolkning kan ske på plats, via telefon eller videosamtal.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window