Anhörigstöd

Många anhöriga till någon som är beroende och lever i ett missbruk utvecklar oönskade beteenden, självtvivel och svårigheter med att sätta gränser. Dessa beteenden blir enklare att förstå och förändra genom olika typer av anhörigstöd.

Som anhörig till någon som har ett beroende påverkas man av de omständigheter som uppstår kring den som missbrukar. Efter en längre tid kan den anhörige bli indragen i en destruktiv relation där beroendet tar överhanden.

Vem är anhörig?

En anhörig kan vara en familjemedlem eller nära släkting – men det kan även innebära en nära vän, en arbetskamrat eller en chef.

Insikter för att bryta mönster

Syftet med anhörigstöd är att erbjuda stöd för att du ska få insikter om hur du blir påverkad av att leva nära en beroendeperson. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och att inse vad du själv kan förändra över lång tid och på så vis förbättra din livskvalitet.

Program för anhörigstöd

Eslövs kommun erbjuder anhörigstöd utifrån bland annat CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). Programmet går ut på att den anhöriga lär sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet, skapa förutsättningar för aktiviteter som kan utgöra ett alternativ till missbruk och motivera den missbrukande personen att söka och ta emot behandling.

Anonymt och kostnadsfritt

Anhörigstöd är ej biståndsbedömt och du kan söka dig direkt till öppenvården. Du kan vara anonym och samtalen är kostnadsfria.

Misstänker du att någon far illa?

Har du en misstanke eller vet du om att en vuxen person far illa? Då kan du skicka in en anmälan via vår e-tjänst till socialtjänsten.

Anmäl till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att en vuxen person far illa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window