Misstanke om barn som far illa

Vad kan du göra om du misstänker att ett barn far illa och du vill anmäla detta till socialtjänsten?

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det bästa skydd samhället kan ge barn är att de uppmärksammas av fler vuxna än sina föräldrar. Det är alltså viktigt att du som släkting, granne, vän och vuxen i närmiljön ser barnen och ger dem uppmärksamhet om du befarar att de far illa.

En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

Hur gör du en orosanmälan?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Du gör enkelt en orosanmälan dygnet runt genom vår e-tjänst. Tänk dock på att om du gör en anmälan efter kontorstid kommer vi att se din orosanmälan först nästkommande arbetsdag. Om din oro är akut vänder du dig till polisen efter kontorstid.

Gör en orosanmälan

Du kan även kontakta socialtjänstens mottagningssekreterare på telefon 0413-622 93. Telefontiden är öppen måndag–fredag, kl 10.00–11.30.

Du kan vara anonym

Om du vill vara anonym är det viktigt att veta att du inte ska lämna ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet eller att du tycker att familjen behöver hjälp. Det underlättar om familjen vet vem som gjort anmälan.

Vid en anmälan är det vi som arbetar inom socialtjänsten som avgör allvaret, eller eventuell fara som kan finnas, och beslutar om ärendet ska utredas vidare.

Vid akut fara

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till socialtjänsten eller till kommunens kontaktcenter under kontorstid samt till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid en skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

Sekretess inom socialtjänsten

Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess råder. Det betyder att uppgifter om enskilda inte lämnas ut till obehöriga och att dokument med sådana uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan läsa dem. Däremot har du i de flesta fall rätt att se alla uppgifter i dokumenten som rör dig själv.

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar samt sjukvårdspersonal och polis har en lagstadgad skyldighet att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa för att skydda ett barn eller en ungdom. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen. Under mer information kan du läsa mer om skyldigheten att anmäla. På individ- och familjeomsorgen tas din anmälan emot av en socialsekreterare.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window