Senaste nyheter

 • Två medarbetare på skolor har testats positivt för covid-19

  Två medarbetare på skolor i Eslöv har testats positivt för covid-19. Testresultat för ytterligare en medarbetare med symtom väntas inom kort.

 • Alla patienter har kunnat lämna kohortavdelningen

  Samtliga personer som vårdats på den särskilda kohortavdelningen för patienter med covid-19, är nu förklarade smittfria av läkare och har flyttat tillbaka till sina hem.

 • Vi har inte längre någon smitta på våra vård- och omsorgsboenden

  Glädjande nog kan vi nu häva isoleringen även för vård- och omsorgsboendet Gjutaregården. Därmed avslutar vi i samråd med Region Skånes smittskydd hela utbrottshanteringen inom vård och omsorg i Eslövs kommun.

 • Isoleringen hävd på Trollsjögården

  Isoleringen av Trollsjögårdens vård- och omsorgsboende har nu hävts då även det andra testet visar att varken boende eller personal bär på smittan.

 • Isoleringen hävd på Solhällans vård- och omsorgsboende

  Isoleringen av Solhällans vård- och omsorgsboende med anledning av utbrottet av covid-19 är nu hävd.

 • Bemötande av coronatext i Skånska Dagbladet

  Uppgifter i media gör gällande att risken för spridning av coronaviruset inte tas på allvar på vård- och omsorgsboenden i Eslövs kommun. Texten i Skånska Dagbladet innehåller en lång rad felaktigheter. Tidningen har valt att inte publicera kommunens svar, därför publicerar vi här kommunens svar i sin helhet. 

 • Ny covid-19 smitta på vård- och omsorgsboenden och två avlidna

  Beklagligt nog har smitta kommit in på ytterligare två vård- och omsorgsboenden i Eslöv. Som ett led i säkerhetsarbetet för att minska risken för smittspridning är Gjutaregården och Trollsjögården isolerade. Sedan tidigare är två avdelningar på Solhällan isolerade. Två av de boende där har sorgligt nog avlidit med covid-19.

 • Inga fler smittade på våra äldreboenden

  Första omgången provsvar från vård- och omsorgsboendet Solhällan har nu kommit och visar att ingen ytterligare boende smittats av covid-19. Samtliga 20 brukare kommer att testas ytterligare en gång enligt rutinen. En viss tid måste gå mellan provtagningarna.

 • Vem ansvarar var för att vi håller rätt avstånd?

  Reagerar du på att människor inte alltid håller avstånd i affärer, på stan och i kollektivtrafiken? Här försöker vi reda ut vem som har ansvar för att motverka trängsel på olika platser.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window