Covid-19 inte längre en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

Från den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det är de omfattande vaccinationerna som enligt Folkhälsomyndigheten varit så framgångsrika att sjukdomen nu kan klassas ner.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Enligt Region Skåne vårdas just nu drygt 80 personer med konstaterad covid-19 på vårdavdelningar i Skåne men ingen vårdas på Skånes intensivvårdsavdelningar.

2,6 miljoner doser vaccin har getts i Skåne

Nästan 83 procent av skåningarna över 12 år är vaccinerade med en första dos, nästan lika många har fått två och 58 procent tre doser.

Totalt har över 2,6 miljoner doser vaccin getts i Skåne.

Fortsatt smittspårning inom vård och omsorg

Även om covid-19 inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig, så har Folkhälsomyndigheten beslutat att smittspårning även i fortsättningen ska ske om covid-19 upptäcks inom vård och omsorg. Detta för att skydda personer som har en förhöjd risk för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19.

– Att drabbas av covid-19 kan fortfarande medföra allvarlig sjukdom. Även om vi nu kan hantera pandemin på ett annat sätt än tidigare tack vare vaccinerna är den inte över. Smittspårning behövs för att bryta smittkedjor i de miljöer där personer med hög risk att drabbas av allvarliga konsekvenser av covid-19 vistas, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window