Eldningsförbud

Det är mycket torrt i markerna och stor risk för antändning och brandspridning i skog och mark och därmed förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller tills vidare. Var rädd om dig!

Senaste nyheter

 • Sammanfattande information om torkan

  Här samlar vi alla de nyheter och texter som vi hittills har lagt ut om den pågående torkans konsekvenser.

 • Räddningstjänsten Syd skickar personal till skogsbränderna i Gävleborgs län

  Klockan 8.30 idag torsdag åkte personal från Räddningstjänsten Syd norrut tillsammans med personal från Räddningstjänsten i Trelleborg, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Räddningstjänsten i Kristianstad.

 • Uppdaterad information om förbud mot uttag av ytvatten för bevattning

  Vattenläget i Skåne är så allvarligt att Länsstyrelsen infört förbud mot att ta vatten från åar, sjöar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor och liknande. Undantag gäller för Helge ås huvudfåra och Ringsjön.

 • Bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan från och med fredag

  Anledningen till bevattningsförbudet är att de båda orterna får sitt vatten från grävda brunnar där grundvattennivån nu sjunker på grund av torkan.

 • Så gör du med sinande dricksvattenbrunn

  Det fina vädret med uteblivet regn får konsekvenser med torka som följd. För tillfället råder ingen akut vattenbrist i Eslövs kommun, men hushåll med egen brunn kan få problem.

 • Forskningssamarbete ska lyfta Eslövs förskolor

  I Eslöv satsar vi stort på våra förskolor och den långsiktiga visionen är att erbjuda Sveriges bästa förskola. I linje med det bedriver vi en rad satsningar.

 • Inga tåg mellan Lund och Hässleholm i helgen 14–16 juli

  Den 14–16 juli är tågen inställda mellan Lund och Hässleholm. Ersättningsbussar för Pågatåg och Öresundståg sätts in.

 • Brand i förskola i Eslöv

  Natten till fredagen den 6 juli har det brunnit i Trollets förskola i Eslöv. Eslövs kommun har nu utökad bevakningen med anledning av branden.

 • Foder till djur

  Det torra vädret riskerar leda till svårigheter för bönder och brist på djurfoder. Eslövs kommun erbjuder möjligheten att skörda gräs på kommunens obrukade marker.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.