Senaste nyheter

 • Gratis kollektivtrafik för seniorer kan bli verklighet

  Snart kan alla kommuninvånare som fyllt 70 år få åka gratis inom kommunen.

 • Förslag på höjd renhållningstaxa

  MERAB föreslår att renhållningstaxan höjs från och med den 1 februari 2020.

 • Stort behov av yngre kontaktpersoner för människor med funktionsnedsättning

  Vi söker nu dig som vill bli kontaktperson för en yngre medmänniska med funktionsnedsättning.

 • Statsminstern och socialministern besökte Eslöv

  Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren, båda (S), besökte Eslöv under onsdagen. De träffade många glada Eslövsbor på promenaden genom stan.

 • Utbildning i Agenda 2030 för chefer och tjänstepersoner

  35 av Eslövs kommuns chefer och tjänstepersoner har gnuggats i FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom satsning Glokala Sverige.

 • Trygghetsvandring i Marieholm torsdagen den 17 oktober kl. 17

  Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led i arbetet för att uppnå detta genomförs trygghetsvandringar i olika delar av kommunen. Torsdagen den 17 oktober trygghetsvandrar vi i Marieholm.

 • Priset på bostadsrätter i Skåne ökar mest i Eslöv

  Eslövs kommun ligger i topp vad gäller prisutvecklingen på bostadsrätter i Skåne. De senaste fem åren har priset på bostadsrätter nästan fördubblats.

 • Nej till brytning av kaolin vid Billinge fälad

  Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd av mark- och miljödomstolens nej till brytning av kaolinlera på Billinge fälad. Därmed blir det ingen gruvbrytning i området som är beläget i Eslövs, Svalövs och Klippans kommuner, där motståndet varit starkt bland de boende.

 • God ekonomi för Eslövs kommun

  Under tisdagens möte med kommunstyrelsen redovisades och godkändes kommunens delårsrapport. Läget ser bra ut. Kommunen får ett överskott 2019 och klarar de finansiella målen.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window