Pandemirestriktioner hävs 9 februari

På morgonen den 3 februari höll statsministern tillsammans med socialministern och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten en presskonferens inför den 9 februari. Budskapet är att de flesta restriktioner då tas bort eftersom pandemin nu går in i en ny fas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det är framför allt två förändringar som har lett till att pandemin har kommit in i en ny fas:

 • Kunskapen om omikron har förändrats; den varianten av covid-19 ger en mildare sjukdom. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19, men jämfört med tidigare är andelen lägre, trots en omfattande smittspridning. Även läget på intensivvården har varit stabilt trots den massiva ökningen av antalet smittade. Regionerna bedömer därmed att de kan klara sjukvården trots fortsatt höga smittotal av covid-19.
 • Vaccinationstakten har varit väldigt hög och fler tar tredje dosen. 80 procent av alla över 50 år har nu tagit dos 3. Dessutom har alla smittade ett ökat skydd och smittar inte i samma utsträckning som ovaccinerade. Smittan kommer att fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Immuniteten i befolkningen är därmed väldigt hög.

Vaccinationer ska fortsätta

På presskonferensen var det mycket tydligt att rekommendationen är att vi ska fortsätta att vaccinera oss. Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Återgång från hemarbete

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för dem som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjukdom i dessa grupper. Hur den återgången bäst ska ske är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

Viktigt skydda grupper med högre risk

Antalet fall inom äldreomsorgen är omfattande och fler än tidigare under pandemin. I regel har även de äldre ett mycket bra skydd av vaccinet. Även milda symtom kan dock ge allvarliga konsekvenser för individer i denna grupp. Riskerna ökar också i takt med stigande ålder.

För att skydda de mest sårbara är det inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen fortsatt viktigt med åtgärder som reducerar riskerna.

Exempel på restriktioner som tas bort 9 februari

Bland de restriktioner som tas bort finns:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Serveringsställen där deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis och stängning kl. 23 tas bort
 • Handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamhet
 • Privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler
 • Cuper och läger inomhus
 • Munskydd vid trängsel i kollektivtrafik
 • Hemarbete för alla som har möjlighet
 • Delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna

Exempel på restriktioner som fortsätter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.
 • Man ska stanna hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19 och undvika nära kontakt med andra
 • Ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika trängsel och stora folksamlingar. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller för vård och omsorg

 • Hälso- och sjukvårds- samt äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19
 • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
 • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning

Nytt om provtagning

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Testning fokuseras därför på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.

Är det slut på pandemin snart?

Nej, vi befinner oss fortfarande i en världsomspännande pandemi. Nya varianter kan fortfarande uppstå, menar Folkhälsomyndigheten, men vi har idag en helt annan kunskap kring covid-19 och en helt annan bild gällande vaccin. Framförallt är det vaccinerna som har lett fram till dagens besked.

Fortfarande en samhällsfarlig sjukdom

Idag lämnar också Folkhälsomyndigheten in en så kallad hemställan (en formell begäran) till regeringen om att covid-19 ska klassas ner och inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom. Anmälningsplikten kommer dock att kvarstå. Denna hemställan ska hanteras skyndsamt av regeringen och kan troligen träda i kraft från 1 april.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window