Ökad spridning av covid-19 i Eslöv

Antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre nivå under de senaste veckorna. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik. På boenden i Eslöv finns både konstaterad och misstänkt smitta.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

För äldre personer och personer i medicinsk riskgrupp är det särskilt viktigt att ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, inte minst inför jul- och nyårshelgerna då många träffas. Därför är det hög tid att se till att du är vaccinerad enligt gällande rekommendationer.

Tydlig ökning i Skåne

I Skåne syns en tydlig ökning av antalet fall av covid-19 bland personer i slutenvård, på särskilda boende och bland medarbetare inom vård och omsorg.

På särskilda boenden i Eslövs kommun finns misstänkt smitta, men också konstaterad smitta hos de boende och bland medarbetare.

– Smittspridningen i landet ökar, och det är hög tid att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer om man ännu inte har gjort det. När allt fler smittas blir det än mer angeläget att man tar de vaccindoser som rekommenderas, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Viktigt att vaccinera sig

Personer över 65 år rekommenderas en påfyllnadsdos, liksom personer under 65 år som har en eller flera riskfaktorer för allvarlig sjukdom. Exempel på riskfaktorer är hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och fetma.

Vill du vaccinera dig mot covid-19 så boka tid via 1177.se.

Besök till personer i särskilda boendeformer och korttidsplats i Eslövs kommun– vad gäller?

  • Besökare ska vara friska.
  • Besökare rekommenderas att bära munskydd.
  • Besökare uppmanas att desinficera händerna före och efter besöket.

Stanna hemma för att inte smitta andra

  • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Särskilda rekommendationer finns för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen.
  • Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.
  • Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window