Bara den som har symtom ska testa sig för covid-19

Den som delar hushåll med eller har nära kontakt med någon som har covid-19 – men inte själv har några symtom – ska inte längre testa sig. Undantaget är vård- och omsorgspersonal som även i fortsättningen ska testa sig även om de är symtomfria. De ändrade råden för provtagning gäller från den 17 januari.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Skälet är att den nationella provtagnings- och analyskapaciteten är begränsad samtidigt som smittspridningen är omfattande och befaras öka.

– Vi behöver fokusera på att provta personer med symtom. Provtagningsresurserna måste prioriteras till där de gör störst skillnad. När personer inte kan provta sig i tid bromsas samhället upp och möjligheten att komma tillbaka i arbete och skola försenas, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Den som får symtom covid-19 ska som tidigare testa sig snarast.

Detta gäller från den 17 januari:

  • Provtagning av symtomfria personer upphör. Resurserna koncentreras nu till personer med symtom. Symtomfria hushållskontakter och nära kontakter ska inte testa sig, men den som själv får symtom ska snarast boka tid för provtagning.
  • Oförändrad provtagning av patienter och personal i vård och omsorg både med och utan symtom. Provtagning av patienter som behöver sjukvård på grund av misstänkt covid-19 och personer som arbetar eller vistas i miljöer med sköra personer, (sjukvård och äldreomsorg) samt provtagning vid smittspårning i dessa miljöer kommer att ske som tidigare. Vård- och omsorgspersonal ska även fortsatt testa sig som symtomfria hushållskontakter och nära kontakter.
  • Den som är symtomfri, men delar hushåll eller har när kontakt med med någon som har covid, ska stanna hemma i sju dagar från den dag personen insjuknande och kan sedan börja jobba igen. Tidigare räknades karensen från den dag provtagningen gjordes. Därmed kommer karantäntiden att förkortas. Detta gäller alltså bara om du som anhörig är symptomfri.
  • Undantag är de som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård och inom regionsjukvården. Även den som ingår i en smittspårning ska räkna från provtagningsdatumet för att återgå i arbete.
  • Provtagning efter utlandsvistelse ska enbart göras vid symtom. Från den 13 januari behöver symtomfria personer inte längre testa sig vid hemkomst efter resa/vistelse utanför Sverige.

Region Skåne: Bara de som har symtom ska provta sig för covid-19

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window