Covid-19 är inte längre en smittspårningspliktig sjukdom

Covid-19 räknas inte längre som en sjukdom som kräver smittspårning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Brukare med symtom på kommunens vård- och omsorgsboenden kommer fortfarande att provtas. Alla bekräftade fall ska även i fortsättningen anmälas till Smittskydd Skåne.

Däremot behöver man inte längre regelmässigt smittspåra kring den patient som testat positivt.

MAS gör en bedömning

Det kan fortfarande bli aktuellt med smittspårning om det finns misstanke om ett utbrott av sjukdomen på ett vård- och omsorgsboende eller ett korttidsboende.

Om en brukare testar positivt för covid-19 ska kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, informeras. MAS gör sedan en bedömning om Vårdhygien Skåne behöver kontaktas.

Med utbrott menas om två eller flera patienter och/eller personal på samma enhet insjuknar i covid-19 inom en vecka.

Så gott som alla har ett bra skydd mot covid-19

Enligt Folkhälsomyndigheten har idag så gott som alla personer i Sverige ett bra skydd mot covid-19. Den senaste undersökningen om immunitet mot sjukdomen visar att minst 94 procent av de undersökta har antikroppar mot viruset.

Under hela våren erbjuds i Skåne påfyllnadsdos för den som rekommenderas eller önskar ta en dos av vaccinet.

De nya rekommendationerna förväntas gälla till 29 februari 2024. Folkhälsomyndigheten följer löpande utvecklingen av covid-19 och ny kunskap om viruset kan innebära att rekommendationerna ändras.

– Att följa rekommendationerna och ta alla sina doser är fortfarande det bästa skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19, säger Anna Lindén, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Region Skånes rekommendationer för vaccination

  • Du som är 80 år och äldre eller bor på ett vård- och omsorgsboende rekommenderas två doser under året, en under våren och en inför höst- och vintersäsongen 2023. Det ska gå sex månader mellan doserna.
  • Du som är 65–79 år eller är 18 eller äldre och ingår i riskgrupp rekommenderas en dos. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. För den som önskar ges möjlighet att ta ytterligare en dos under våren 2023. Det ska ha gått sex månader sedan tidigare dos.
  • Du som är 50–64 år rekommenderas en dos under året. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Det ska ha gått nio månader sedan tidigare dos.
  • För dig som är i åldern 18–49 år rekommenderas ingen påfyllnadsdos och rekommendationen om grundvaccination upphör från 1 mars 2023. Vaccin finns dock tillgängligt för grundvaccination och en påfyllnadsdos under året för den som önskar.

Region Skånes rekommendation om vaccination

Folkhälsomyndigheten om covid-19

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window