Marieholm

Marieholm är den nästa största orten i kommunen efter Eslöv. Sedan Pågatågen kom till orten 2016 har intresset ökat för att flytta till Marieholm.

Marieholm växte fram sedan Eslövs–Landskrona järnväg invigdes 1865 med en station i Marieholm. Sedan järnvägen åter kom till byn 2016 upplever Marieholm en ny blomstring.

Marieholm har drygt 1 760 invånare (årsskiftet 2021/2022).

Flygfoto över Marieholm
Flygfoto över Marieholm

Bo i Marieholm

I Marieholm finns Mariebo förskola och Sibbebo förskola, båda med fyra avdelningar. Marieskolan har idag cirka 200 elever fördelade på årskurs F–6 samt fritidshem med fyra avdelningar. Efter ombyggnad 2021 kommer skolan att ha plats för två parallellklasser per årskurs, mot nuvarande en. Marieholms bibliotek ligger i anslutning till Marieskolan.

I Marieholm finns livsmedelsaffär, närbutik, restauranger, bensinstation och en loppmarknad i Yllefabrikens gamla lokaler.

Sommaröppna Marieholmsbadet är ett omtyckt friluftsbad med en 25-metersbassäng med hopptorn och en plaskbassäng för de minsta barnen.

Marieholm har många livaktiga föreningar inom till exempel boule, vävning och skytte. PRO har en lokalförening för seniorer och Marieholms Idrottssällskap, Marieholms IS, har lag för både unga och äldre samt motionsgymnastik

Med Pågatåg som går direkt till Helsingborg respektive Eslöv-Lund–Malmö är Marieholm en bostadsort som lockar allt fler.

Sevärdheter

Den vackra miljön runt Marieholms Yllefabrik är väl värd ett besök. I de gamla industrilokalerna finns dessutom en stor loppmarknad för prylar och second hand-kläder.

Gamla yllefabriken i Marieholm
Gamla yllefabriken i Marieholm

Reslövs kyrka, strax öster om Marieholm, uppfördes troligen under första hälften av 1100-talet. Under början av 1400-talet uppfördes kyrktornet som ursprungligen saknade ingång och var avsett för försvar och förvaring. Dopfunten av grå sandsten är från omkring år 1200. Det tillhörande dopfatet av mässing är ett holländskt arbete från 1600-talet. Även predikstolen och altartavlan är från 1600-talet.

Historia

Orten hette ursprungligen Sibbarp. Namnet Marieholm tillkom 1805 då storbonden Fredrik Holms efternamn och hans hustrus förnamn Marie fick bilda det nya namnet Marieholm.

Samhället började sin tillväxt 1865, då järnvägen mellan Eslöv och Landskrona invigdes. Marieholm fick då en egen station. Denna revs 1984 men nyinvigdes 2016 då Pågatågen kom till orten.

1898 grundades textilfabriken Marieholms Yllefabriks AB vars lokaler finns kvar än idag. Fabriken blomstrade som mest på 1930-talet då den hade mer än 300 anställda.

Under Marieholms glansdagar startades också korvtillverkning på orten. Än idag tillverkas den så kallade Marieholmskorven på platsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window