Billinge

Billinge är en livaktig by mitt i en gammal kulturbygd. Tätorten utvecklades under en intensiv period efter järnvägens ankomst med bland annat station, verkstäder och hotell.

Näringslivets inriktning på verkstäder har fortsatt och kompletterats med flera gårdsbutiker, caféer och ett känt krukmakeri.

Billinge har knappt 500 invånare (årsskiftet 2021/2022).

Bo i Billinge

Billinge har en förskola som drivs enligt Reggio Emilia-pedagogiken och är inrymd i ortens gamla skola.

Förskola i ett plan byggt i rött tegel och med rött tegeltak. Buskar framför, grusgång oc halvöppen grind med skylt.
Billinge förskola ligger mitt i byn omgiven av lummig grönska.

Billinge har flera verksamheter inom bygg, maskin- och åkerinäringen. Det finns även bil- och plåtverkstad, VVS-firma, möbelsnickare, frisör och företag inom hälsoområdet. Det finns flera bagerier, bland annat ett berömt spettkaksbageri, caféer, gårdsbutiker, krukmakeri och antikaffär med loppis.

Billinge har en idrottsplats och en gymnastiksal som kan bokas hos Eslövs kommun. Det finns även ett byalag och en föreläsningsförening.

Regionbuss 518 mellan Klippan och Stehag stannar i Billinge. Från båda orterna finns Pågatåg med förbindelser till hela Skåne och vidare via större järnvägsstationer.

Sevärdheter

I Billinge finns hembygdsmuseet Gamlegård.  Det består av en stuglänga från 1739 med bevarad inredning, en stallbyggnad från 1804 med olika hantverksföremål, gästgiveribyggnad med bland mycket en komplett handelsbod, ett skolmuseum, ett skomakeri och ett vagnsmuseum. Här finns ca 5 000 föremål och textilier. Ett rum är avsatt till barnen med lekhörna. Museet grundades 1918 och är därmed ett av Skånes äldsta hembygdsmuseer

Billinge hade tidigare en romansk kyrka byggd i slutet av 1100-talet. Denna revs på 1860-talet och ersattes av nuvarande kyrka. Från den gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och pelare kvar. I den nya kyrkans murar ingår mycket sten från den gamla kyrkan. Från den gamla kyrkan finns också dopfunten av sandsten från 1100- eller 1200-talet med ett dopfat av mässing från 1500-talet. Två kyrkklockor har också bevarats. Storklockan gjöts 1750 och lillklockan 1792, ”då Sverige sörjde Gustaf III, fallen för inhemsk mordisk hand”.

Strax intill Billinge finns ett av Eslövs kommuns fyra naturreservat, Billingemölla. Området består till största delen av skog. I åns översvämningsområde dominerar fuktlövskog med al, björk och vide. I dalgångens västra sluttning har de forna hagmarkerna utvecklats till en naturskogsliknande hasseldominerad ädellövskog. Ett intressant fågelliv finns också i området.

Billingemölla
Naturreservatet Billingemölla

Historia

Billinge har gamla anor. Här har jorden brukats i århundraden. 1711 skedde en stor eldsvåda då många gårdar brann ner till grunden.

Under senare delen av artonhundratalet och framåt, i samband med industrialiseringen, byggdes den nya kyrkan och järnvägen kom till byn. 1892 invigdes järnvägen mellan Klippan och Röstånga. Sträckan Eslöv–Röstånga öppnades 1898, då Billinge station byggdes. Järnvägen lades ner 1961.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window