Gårdstånga

Gårdstånga ligger vid Kävlingeåns norra strand drygt 11 kilometer norr om Lund. Ån var länge en viktig transportled från havet in i landet.

Med sitt läge har Gårdstånga länge varit en strategiskt viktig plats som har varit bebodd i drygt 1 000 år.

Gårdstånga har drygt 400 invånare (årsskiftet 2020/2021).

Gatuvy Gårdstånga
Gatuvy Gårdstånga

Bo i Gårdstånga

Näraliggande service finns i Flyinge på tre kilometers avstånd. Där finns förskolorna Häggebo med tre avdelningar. Vid Flyinge Kungsgård ligger förskolan BMSL Preschool, som är en fristående förskola med trespråkig Montessoriinriktning.

I Flyinge finns också en F–6-skola, Flyingeskolan med cirka 170 elever, fritidshem med fyra avdelningar. Till Flyinge skola hör även ett kombinerat folk- och skolbibliotek och en välutrustad idrottshall.

I Gårdstånga/Getinge finns bilverkstad, bensinstation, café/heminredningsbutik och garnbutik. GoF IF, Gårdstånga och Flyinge Idrottsförening, har flera fotbollslag för både barn och vuxna samt motionsinnebandy.

Regionbuss 175 trafikerar Gårdstånga .Vid Gårdstånga trafikplats finns hållplats för Skåneexpressen 2. Sök din resa på Skånetrafikens hemsida.

Historia

Ända från stenåldern har man funnit boplatser vid Gårdstånga. Detta upptäcktes vid arkeologiska undersökningar inför byggandet av ett nytt bostadsområde på 1980-talet.

Från bronsåldern finns gravhögar. Här har man också hittat runstenar, vilka dock har flyttats från platsen.

Slaget vid Gårdstånga ägde troligtvis rum 1025. Det omtalas på runstenen Forshedastenen som idag står i södra Småland, men som eventuellt kan ha stått vid Gårdstånga.

Sevärdheter

Gårdstånga kyrka uppfördes under 1100- och 1200-talet. Under århundradena har den undergått flera förändringar. Inne i kyrkan finns bland annat värdefulla och konstnärliga träskulpturer från 1600-talet av den store träsnidaren Jakob Kremberg, vilka gjort kyrkan vida känd även utanför Sveriges gränser. Kapellskranket anses vara Krembergs intressantaste arbete. Det är unikt; dess motsvarighet finns varken i Sverige eller i andra länder. Bland kyrkans inventarier är det medeltida stenaltaret med relikgömma i altarbordets mitt det äldsta.

Gårdstånga kyrka
Gårdstånga kyrka

För övriga sevärdheter, se Flyinge.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window