Flyinge

Flyinge delas av Kävlingeån i en nordlig och en sydlig del. Den norra delen med byn ligger i Eslövs kommun och den sydliga delen i Lunds kommun.

På orten finns bland annat Flyinge Kungsgård, där världsberömd hästuppfödning bedrivs, och Flyinge Hästsportgymnasium.

Flyinge har drygt 1 000 invånare (årsskiftet 2020/2021).

Gatuvy Flyinge

Bo i Flyinge

Det finns två förskolor i Flyinge: kommunala Häggebo med tre avdelningar och BMSL Preschool, en fristående förskola med trespråkig Montessoriinriktning.

På orten finns Flyinge skola F–6 med cirka 200 elever. Till skolan hör ett fritidshem med fyra avdelningar.
På Flyingeskolan finns ett gemensamt skol- och folkbibliotek.

I Flyinge bedriver Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Flyinge kungsgård Hippologprogrammet, en treårig högskoleutbildning  Här finns även ett specialutformat gymnasieprogram med naturvetenskaplig-hippologisk inriktning och kvalificerade yrkesutbildningar inom området.

I Flyinge finns flera restauranger, bryggeri, veterinär, frisörer, bilverkstad med mera. Flera övernattningsmöjligheter finns också.

De flesta av de drygt 200 registrerade företagen är enmansföretag, många inom hästnäringen, men även många tjänsteföretag. Orten har flera stora arbetsplatser, till exempel Flyinge AB, Eslövs kommun, Flyinge Plantshop, Flyinge taxi och Swehatch AB.

Bland de många föreningar i området kan nämnas GoF IF, Gårdstånga och Flyinge Idrottsförening, med flera fotbollslag för både barn och vuxna samt motionsinnebandy, Flyinge badmintonklubb, Flyinge scoutkår och SPF Seniorerna.

Flyinge har kollektivtrafik till Eslöv och Södra Sandby och och via byten till bland annat Lund Malmö med busslinje 175. Vid Gårdstånga trafikplats stannar SkåneExpressen 2. Sök din resa på Skånetrafikens hemsida.

Sevärdheter

Flyinge omges av två naturskyddsområden; Flyinge ängar och Linnebjer. Den sistnämnda består framför allt av ek- och hasselskog och har en markerad led med vackra vyer. Området har stora naturvärden med bland annat Klingavälsån, Krankesjön,

Flyinge ängar
Flyinge ängar

Revingefältet och Vombs fure. Kävlingeån klassas som regionalt särskilt värdefull och som riksintresse för friluftsliv.

Flyinge Kungsgårds anläggning med byggnader från 1700- och 1800-talen är ett av världens äldsta stuterier som fortfarande är i drift. Besökare är välkomna och det går även att få en guidning genom anläggningen.

Historia

Flyinge bestod ursprungligen av fem gårdar och hette då Östra Gårdstånga. Namnet Flyinge kommer från Flyinge Kungsgård som 1661 blev ett nationalstuteri efter att hästavel bedrivits på platsen sedan 1100-talet.

Byn började byggas ut när järnvägen kom 1906. Över Kävlingeån byggdes en bro, så att Flyinge Kungsgård kunde använda järnvägen för att transportera sina hästar. Järnvägen fanns kvar till 1956.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window