Tillgång till bredband i Eslövs kommun

Årligen kartlägger Post och Telestyrelsen, PTS, tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Mätningen görs 1 oktober varje år och i slutet av mars året därpå publicerar PTS ny statistik, nya rapporter samt karta med uppdaterad data.

Vid PTS mätning 2021-10-01

  • 98 % i tätorter med minst 200 invånare har fått ett erbjudande om fiber. En del har tackat nej. Sammanlagt finns det cirka 100 fastigheter i tätorterna som inte har fått något erbjudande.
  • Tillgång till 100 Mb/sek har i Eslövs kommuns tätorter 89 % (Skånesnittet
    91 %) och i glesbygd 71 %, (Skånesnittet 63 %). Bland dem som tackat nej till fiber avviker Eslöv marginellt neråt från Skånesnittet.
  • Senaste mätningen från Post- och telestyrelsen, PTS: Utanför tätort har cirka 120 byggnader ingen tillgång till fiber och har heller inte fått erbjudande.

Framgångsfaktorer

Att vi nått så långt är tack vare ett gott samarbete och en god samverkan mellan Eslövs kommun, medborgare, näringsliv och bredbandsaktörer. Och det goda samarbetet fortsätter vi med tills alla medborgare och företag har erbjudits en snabb och säker anslutning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window