Bredbandsstrategier

Det finns strategier för bredbandsutbyggnad både på riksnivå och regional nivå. Utöver dessa har även Eslövs kommun en bredbandspolicy. 

Nationell bredbandsstrategi

2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Den ersatte den tidigare strategin från 2009.

Strategin har följande mål:

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 2020-målet inkluderar endast byggnader som är anslutna.
 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 2025-målet inkluderar byggnader som är anslutna samt dessutom byggnader som kan anslutas för max 40 000 kr (har fiber i absoluta närheten).
  •  98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  •  1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  •  0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Regional bredbandsstrategi

Bredbandsstrategi för Skåne antogs av regionfullmäktige i juni 2012. Målsättningen för strategin var att möjliggöra för marknaden att åstadkomma att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Skåne skulle tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Kommunal bredbandspolicy

Bredbandspolicy för Eslövs kommun antogs av kommunfullmäktige i november 2013 och reviderades i december 2017. Den kommunala bredbandsstrategin fastställer att Eslövs kommun ska skapa förutsättningar för marknaden att åstadkomma att målet i den nationella bredbandsstrategin uppnås.

 • att hela Eslövs kommun har tillgång till snabbt bredband år 2025
  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s)

Vidare ska Eslövs kommun samverka med övriga skånska kommuner, Region Skåne med flera aktörer i bredbandsutbyggnaden.

Bredbandspolicy för Eslövs kommun

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window