Subvention för trygghetsboende

Är du fastighetsägare och vill inrätta trygghetsboende i Eslövs kommun kan du ansöka om subvention. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och trygghetsvärd i trygghetsboende. Den gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Vad är trygghetsboende?

Trygghetsboende är bostäder för hushåll där minst en person fyllt 70 år. Ett trygghetsboende är vanliga lägenheter samlade i grupp med gemensamhetslokal och trygghetsvärd. Hyreslägenheterna förmedlas via hyresvärden som vanligt.

Subventionens storlek

  • 2 500 kronor per lägenhet och år för gemensamhetslokal.
  • 7 500 kronor per lägenhet och år för trygghetsvärd.

Nivån på bidraget justeras årligen med konsumentprisindex. Avsikten är att bidrag utgår så länge villkoren uppfylls.

Bygglov

Bygglov och andra tillstånd söker du i vanlig ordning. Uppge att projektet innehåller trygghetsbostäder i samband med att du ansöker om bygglov. Här hittar du e-tjänsten för att söka bygglov.

Ansökan för kommunal subventionering

Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om kommunal subvention till trygghetsboende. Vill du ha mer information, kontakta socialt ansvarig samordnare via Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window