Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Grundskolan inklusive förskoleklass är obligatorisk. Det innebär att alla barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

I Eslöv finns 15 grundskolor inklusive anpassad grundskola. Varje grundskola är indelad i arbetslag där samtliga pedagoger har ansvar för elevens lärande och utveckling. Grundskolorna täcker upp centralorten och tätorterna Marieholm, Stehag, Östra strö, Flyinge, Löberöd och Harlösa. Högstadiet erbjuds i Eslövs tätort och Löberöd. Alla skolor har även integrerad skolbarnomsorg (fritidshem).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window