Hundrastgårdar och hundrastplatser

För närvarande finns inga hundrastgårdar eller speciellt markerade hundrastplatser på kommunal mark. Men nu finns planer på att anlägga rastgårdar både i tätorten och i någon av byarna.

Både i Eslöv och övriga tätorter finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelse där hundar kan rastas utan att områden behöver inhägnas. Kommunen har diskuterat frågan om rastgårdar men tidigare ansett att kostnaden blir för hög.

Eslövs tätort

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i april 2021 att en hundrastgård i Eslövs tätort ska finnas med i investeringsbudgeten för 2022–2023. Utredning av driften och vilka kostnader det handlar om ska göras under 2021.

Kungshult, Löberöd och Hurva

Hundrastgård eller hundrastplats var ett av de populäraste förslagen när invånarna i Kungshult, Löberöd och Hurva fick föreslå förbättringar i sina områden under 2020.

Hundlatriner

Zoomar du in i den här kartan ser du var du hittar hundlatriner och hållare för påsar. Klicka på symbolerna så får du information. Teckenförklaring får du fram genom att klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartan.

Om du öppnar kartan i större format hittar du ännu mer information och fler kartfunktioner, till exempel var du måste koppla din hund.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window