Dödsfall och begravning

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

När en person avlider ska det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning ska göras inom tre månader. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Läs om bouppteckning på skatteverkets webbplats.

Om tillgångarna i dödsboet efter den avlidne inte räcker till att betala begravningskostnaderna kan en dödsboanmälan göras i stället för bouppteckning. Du kan få hjälp av kommunens handläggare för dödsboanmälan med att göra en sådan.

Ansökan om dödsboanmälan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window