Senaste nyheter

 • Nu får Eslöv vatten från två håll

  Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett komplement till den tidigare enda dricksvattenledningen från norr.

 • De närmaste dagarna väntas mycket regn

  Hösten kommer tidigt i år. På grund av sommarens torka har det redan fallit löv som riskerar att täppa igen dagvattenbrunnar vid regn.

 • Fortsatt avgiftsfritt på tvåtimmarsparkering

  Under tiden fram till att ombyggnaden av Stora torg i Eslöv är klar, kommer det att vara avgiftsfritt på tvåtimmarsparkeringarna i centrala Eslöv.

 • Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne

  Från och med den 21 augusti klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu varje kommun som avgör om det är tillåtet att elda eller inte. Eslövs kommun följer Länsstyrelsens och Räddningstjänsten Syds rekommendation och häver förbudet lokalt. 

 • Telefonnummer har bytt plats på röstkorten inför valet

  Tyvärr har det smugit sig in ett fel på röstkorten som Valmyndigheten skickar ut till alla som har rösträtt i valet den 9 september.

 • Skrivarvecka på kart- och bygglovsavdelningen v 22

  Den 25-29 maj tar vi inga telefonsamtal eller spontana besök. Lämna meddelande till Kontaktcenter för att bli uppringd.   

 • Kulturskolans undervisning på Rådhuset ställs in tillsvidare

  Stefan Persson, förvaltningschef på Kultur och Fritid, har som en försiktighetsåtgärd beslutat att stänga all kultur- och fritidsverksamhet på Rådhuset, Västerlånggatan 48, där Kulturskolan bedriver verksamhet, tillsvidare.

 • Hemvården återgår till ordinarie service

  Efter att ha ett stort fokus på att skapa en dräglig tillvaro för brukarna i värmen återgår hemvården till ordinarie service. Detta innebär att planerade insatserna som inte gjorts nu genomförs. Naturligtvis tas fortfarande ansvar för att brukarna får i sig vätska så som behövs i värmen.

 • Fortsatt bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan – nu finns mobil reservoar även i Stockamöllan

  Den mobila reservoaren kommer att behöva fyllas på ofta för att räcka till den dagliga vattenförbrukningen. Det är viktigt att bevattningsförbudet följs och att alla fortsätter att använda vattnet klokt. 

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window