Avgångselever får studera på vuxenutbildningen innan de fyllt 20 år

Elever folkbokförda i Eslövs kommun som i år går ut gymnasiet får möjlighet att studera inom kommunal vuxenutbildning redan till hösten, även om de då inte fyllt 20 år. Det gäller elever som behöver slutföra eller komplettera sin gymnasieutbildning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Beslutet har fattats av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på grund av de speciella omständigheter som coronapandemin fört med sig.

Carl Engströmgymnasiet i Eslöv har satt in extra insatser som lovskolor, stödinsatser och extra personal för att underlätta för eleverna som haft fjärr- och distansundervisning de sista terminerna på gymnasiet.

Gäller till och med 30 maj 2022

För att ytterligare underlätta för eleverna att bli klara med sin gymnasieexamen får de nu möjlighet att söka till kommunal vuxenutbildning direkt efter gymnasieskolan.

Beslutet gäller från den 1 juni 2021 till och med den 30 maj 2022. Eleverna ska vara folkbokförda i Eslövs kommun och ha varit inskrivna i gymnasieskolans år 3 eller 4 läsåret 2020–2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window