Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i nära relation?

Alltför många barn och vuxna lever med våld i sin vardag. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem där den som är utsatt ofta blir isolerad och kontrollerad av en våldsutövare i sin närhet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Hjälp finns att få för dig som utsätts för en våldsam person i din närhet.

Risken är att coronapandemin ytterligare ökar den sociala distanseringen och gör det ännu svårare att söka hjälp.

– Att vara utsatt för våld påverkar hela din tillvaro och du behöver ofta hjälp för att ta dig ur situationen. Det kan krävas flera försök för att lyckas lämna en våldsam relation, säger Sabina Kullberg, kommunens samordnare mot våld i nära relation.

Våga fråga!

Hon poängterar att det är brottsligt att utsätta en annan människa för våld.

– Därför är det viktigt att du som misstänker att någon i din närhet är utsatt för någon form av våld vågar fråga och bry dig om, säger Sabina Kullberg.

Är du själv utsatt eller misstänker du att någon i din närhet är utsatt?

Här är några råd om vad du kan göra:

  • Våga fråga, du behöver inte ha alla svar – det visar att du ser och bryr dig om!
  • Hämta hjälp
  • Ring 112 om det är akut

Våld kan förkomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, religion, kön, etnicitet och social tillhörighet.

För mer stöd ring Kriscentrum mellersta Skåne 046–359 50 71 eller läs mer här på eslov.se

Har du svårt att hantera din ilska?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window