Har du svårt att hantera din ilska?

Det kan vara svårt att se sig själv som en person som skadar sin partner och/eller sina barn. Under coronapandemin finns det risk att du som redan mår dåligt börjar må ännu sämre. Strukturen i vår vardag har förändrats och livet kan upplevas mer oförutsägbart. För dig som har svårt att hantera ditt humör kan yttre förändringar påverka dig i fel riktning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Hjälp finns att få även för dig som har svårt att tygla ditt humör och kanske gör människor i din närhet illa.

Våld betyder inte bara fysiska slag utan är ofta av psykisk och/eller sexuell art.

Psykiskt våld kan vara verbala kräkningar, kontrollbehov och hotfullt agerande.

– Om du ofta tappar humöret eller skrämmer människor i din närhet är du troligtvis inte stolt över ditt beteende. De bästa förutsättningarna för att ändra ett våldsamma beteende och lära sig att hantera ilska är att själv ta steget att söka hjälp, säger Sabina Kullberg, kommunens samordnare mot våld i nära relation.

Har du eller någon du känner svårt att hantera sin ilska?

• Be om hjälp

• Våga fråga, du behöver inte ha alla svar – det visar att du ser och bryr dig om!

Våld kan förkomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, kön, religion, etnicitet och social tillhörighet.

För mer stöd ring Kriscentrum mellersta Skåne på telefon 046-359 50 71 eller läs mer här på eslov.se.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i nära relation?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window