Tillfälligt stopp av kyckling från Kronfågel i kommunens kök

Med anledning av de uppmärksammade problemen vid slakt av kycklingar i fabriken i Valla kommer Kronfågels produkter inte att beställas till kommunernas verksamheter från och med måndag den 31 maj. Eslövs och Höörs kommuner har högt ställda krav på god djurhållning i våra upphandlingar och dessa kan Kronfågel för närvarande inte garantera.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Varor från Kronfågel kommer inte att serveras eller köpas in till dess att kommunerna får garantier för att ställda krav uppfyllts.

Stoppas till vidare

– Inköpsstoppet är kvar till dess att vi är försäkrade om att Kronfågel följer lagstiftningen, framhåller Marina Rahm, måltidschef i Eslövs kommun, och Alexander Nyhrup, måltidschef i Höörs kommun.

Båda kommunerna har kycklingprodukter från andra leverantörer än Kronfågel i sina avtal.

Eslöv och Höör samverkar

Måltidsverksamheterna tillagar och serverar mat till förskolor, skolor och boenden inom äldreomsorgen i respektive kommun.

I Eslövs kommun serveras ungefär 6 000 portioner i förskolor och skolor och inom äldreomsorgen cirka 600 portioner varje dag.

Eslövs och Höörs kommuner samverkar sedan 2019 inom måltidsverksamheterna. Samverkan ska bidra till att höja kvaliteten genom effektivisering, skapa en hållbar organisation och säkerställa långsiktig kompetensförsörjning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window