Rätt mix av utbud, utsmyckningar och arrangemang ska göra centrum ännu attraktivare

Fastighetsägarna i centrum och Eslövs kommun tar nu krafttag för att göra stadskärnan ännu attraktivare. Målet är att locka fler att vistas i centrum och ta del av det rika utbudet av butiker, caféer och restauranger.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den nya satsningen innebär att fastighetsägarna i stadskärnan planerar att dra ner sitt engagemang i Eslövs Stadskärneförening för att istället kunna rikta sina insatser mer exakt mot det man vill uppnå.

– Vi vill ta fram en strategisk plan för att utveckla Eslövs centrum till en plats med rätt mix av handel och annat utbud. För att kunna utvecklas och stärkas, på kort och lång sikt, behöver vi arbeta med en tydlig idé kring hur Eslövs stadskärna positioneras utifrån till exempel erbjudanden och de målgrupper man vänder sig till, säger Fredrik Häglund, en av fastighetsägarna i centrum.

Fler arrangemang och utsmyckningar

Eslövs kommun och fastighetsägarna har ett avtal som säger att kommunen går in med motsvarade belopp som fastighetsägarna i stadskärneföreningen.

Även kommunens pengar kommer nu att riktas om och istället satsas på utsmyckningar som höjer centrums attraktivitet och att skapa arrangemang som ska locka besökarna till centrum.

– Ombyggnaden av Stora torg och Eslövs centrum är snart fullbordad. Då behöver satsningarna inriktas på att utveckla centrum till en plats att umgås och trivas på. Det är bästa sättet att stötta vår handel och utbudet i stadskärnan, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Hela centrum öppnar i juni

Eslövs nya stadskärna med Stora torg i centrum har byggts om och öppnar helt i början av juni. På Stora torg finns gott om platser att slå sig ner och koppla av, till exempel en 16 meter lång bänk som inbjuder till coronaavstånd, flera vattenspel, scener, växtlighet och gott om plats för uteserveringar runt omkring.

Just nu pågår förberedelserna för det stora tolv meter långa och fem meter höga konstverk av Liva Isakson Lundin som doneras av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn och inom kort kommer på plats.

Läs mer på Stora torgs egen webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window