Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Rådet består av representanter från kommunens pensionärsföreningar och fem förtroendevalda från kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.

Rådets syfte är att förstärka inflytandet i frågor som berör äldre, verka för att pensionärers frågor beaktas i kommunens styrelse, nämnder och förvaltningar samt att fungera som ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window