Funktionshinderrådet

Eslövs kommun har ett Funktionshinderråd med företrädare för olika funktionshinderföreningar i Eslöv som sammanträder fyra gånger per år.

Syftet med Funktionshinderrådet är att ge funktionsnedsatta i Eslövs kommun större delaktighet i samhällsinsatser. Funktionshinderrådets medlemmar ingår också i Rådet för Hälsa och Trygghet där politiska representanter och samhällsaktörer tillsammans medverkar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling och främjar en god hälsa för kommuninvånarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window