Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt 20 år, och inte studerar på nationellt program eller motsvarande, eller som har gått ut nationellt program med studiebevis.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen kontaktar ungdomar för att i första hand motivera till fortsatta studier. I andra hand ska kommunen erbjuda insatser som exempelvis praktik och coaching till arbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window