Kunskapshusets förskola

Centralt beläget i Eslöv ligger Kunskapshusets förskola.

Förskolans centrala läge gör att vi har närheten till både stadens centrala delar med bland annat stadsbiblioteket, museer och många av stadens olika lekplatser, och skogsområden.

Kunskapshusets förskola är en så kallad rättighetsbaserad förskola, som har sin grund i barnkonventionen. Det innebär att vi arbetar för att öka barns medvetenhet och stärker deras kunskaper om sina rättigheter, sin delaktighet och sitt inflytande. Vi ger också barnen bra strategier för att hantera socialt samspel.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window