Barns avtryck 2024

Barnen på förskolorna runt om i kommunen har skapat olika alster, som nu visas upp i projektet Barns avtryck.

Syftet med projektet är att synliggöra barnen och låta dem ta plats i det offentliga rummet, genom att låta barnen skapa egna avtryck. Projektet har varit för barn födda 2018 och 2019. Årets tema har varit sinnliga möten och kommer att uttryckas i lera, gips och tyg som möter naturmaterial.

Konstverk som barn skapat
Exempel på konstverk från olika förskolor.

Barnen tar plats i det offentliga rummet

För att synliggöra barnen i samhället och låta barnen får ta mer plats och synas i det offentliga rummet tror vi att barnen kan bli delaktiga i beslut som rör dem och vårt samhälle. Det är viktigt att visa att barn är medborgare av samhället idag. Det offentliga rummet i ett samhälle är en viktig plats för händelser och det är en mötesplats som fyller en social funktion, ett demokratiskt uttryck där barnen med sina olika sätt att uttrycka sig kan bli hörda.

Barnens alster visas upp runt om i kommunen

Alstren som barnen har skapat i papper, ställs nu ut runt om i kommunen under vecka 17 och alla förskolor har fått välja sin egen plats att visa upp projektet på. Var varje förskola ställer ut kan du se på kartan nedan.

Karta över platser finns nedanför. Men du kan också hitta den här. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window