Visioner och framtidsidéer

En ny vision för Eslövs kommun har antagits av kommunfullmäktige. Den nya visionen sträcker sig till år 2040 och har anslaget: Välkommen till Skånes bästa läge! Här kan du bo, leva och verka mitt i Skåne – med världen runt hörnet.

Framtagandet av vision 2040

Under våren 2023 påbörjades arbetet med framtagandet av en ny vision för Eslöv, en vision som sträcker sig till 2040. I framtagandeprocessen av vision 2040 inkluderades medborgare, näringsliv, medarbetare och politik till att bidra med sina visionstankar för framtidens Eslöv. Målet var att ta fram en gemensam vision för hela Eslövs kommun, både som geografiskt område men även för kommunens organisation. Ny vision för Eslöv har antagits i kommunfullmäktige under våren 2024.
Läs mer om vision 2040 

Vision Eslöv 2040:

Välkommen till Skånes bästa läge!

I Eslövs kommun kan du bo, leva och verka mitt i Skåne – med världen runt hörnet.

Välkommen till Skånes bästa läge!

Eslövs kommun är en regional stjärna som alltid är det självklara valet för företagare vid utveckling och etablering. Med vår framstående livsmedelsprofil och vårt mångsidiga, livskraftiga näringsliv skapar vi attraktionskraft. Vi växer hållbart tillsammans med nya företag och invånare.

Välkommen till en grönare framtid!

Eslövs kommun är klimatneutral med god biologisk mångfald där vi tar tillvara på våra resurser och lokala förutsättningar. Vi är innovativa och utvecklas i samspel med vår miljö med kommande generationer i åtanke.

Välkommen hem!

Eslövs kommun erbjuder hög livskvalitet med trygghet och välmående genom hela livet. Med nya attraktiva boenden, stark gemenskap och trygghet för alla känner vi stolthet över vår plats och vart vi är på väg. Vi utvecklar kommunens olika delar så att du kan bo, leva och verka mitt i Skåne – med hela världen runt hörnet.

Kommunfullmäktige i Eslöv antog Vision Eslöv 2040 vid sitt sammanträde den 30 april 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window