Landsbygdsutveckling

Under 2023 har den fjärde omgången av landsbygdsutvecklingen genomförts i byarna Stehag, Stockamöllan och Billinge.

Under 2023 avsätter kommunen 1,5 miljoner kronor för utvecklingsprojekt som medborgarna i Stehag, Billinge och Stockamöllan får direkt inflytande över.

Processen innebär att medborgarna, i boendeområdet, lämnar in förslag för att sedan rösta fram de förslag som ska genomföras. De som bor i Stehag, Billinge och Stockamöllan med omnejd har mellan den 14 oktober och 4 november 2023 kunnat rösta på de förslag som kommit in. Kommunen har bearbetat, finslipat och kostnadsberäknat idéerna i dialog med de som lämnat förslag. Tanken är att de projekt som har fått flest röster ska genomföras.

Även de förslag som inte vinner kommer att beaktas i den fortsatta dialogen med såväl kommuninvånarna som andra aktörer, till exempel Trafikverket och Region Skåne.

Så här går det till

Lämna in ett förslag

Illustration på en glödlampaAlla boende i ansökningsområdet har rätt att lämna förslag, oavsett ålder. Det finns ingen gräns på hur många förslag du kan lämna in.

Tänk på att förslaget ska vara till för en bred målgrupp och vara tillgänglig för så många som möjligt. Det ska även följa svensk lagstiftning.

Två sätt att lämna in förslag

Du kan lämna in förslag genom …

 • en dialogportal
 • att posta in förslaget till stadshuset.

Dialogportalen

Du lämnar enklast in förslag genom dialogportalen. Vill du skriva ett nytt förslag måste du vara en registrerad användare på webbplatsen. Det blir du genom att klicka på ”Skapa konto” längst upp. När du har loggat in klickar du på ”Skapa ett förslag” och följ sedan instruktionerna.

Posta in förslaget

Du kan även skicka in förslaget genom vanlig post. Posta kuvertet till:

Landsbygdsutveckling
Eslövs kommun
241 80 Eslöv

Riktlinjer för förslagen

För att din idé ska kunna gå att rösta på ska den handla om en förbättring av den fysiska miljön som:

 • Gör området eller platsen attraktivare eller…
 • Är en ny mötesplats eller förbättrar en mötesplats som redan finns (kan vara inomhus så väl som utomhus – helt enkelt en plats där man träffas!) eller…
 • Gör platsen tryggare och trivsammare eller…
 • Stärker identiteten och framtidstron hos de som bor i området

Med fysisk åtgärd menas förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats, t.ex. badbrygga, lekredskap, bänkar, plantering i park, skulpturer, belysning etc. Din idé kan också handla om att förbereda för en fysisk åtgärd, t.ex. en förstudie eller projektering.

Förutom sakerna ovan måste din idé även:

 • Vara till för en bred målgrupp eller kunna användas av så många som möjligt.
 • Inte strida mot kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Den får heller inte strida mot svensk lagstiftning, t.ex. genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.
 • Placeras eller genomföras på en plats som alla har tillgång till.
 • Lämnas in till Eslövs kommun inom angiven tidsperiod
 • Godkännas av förslagsställaren efter kommunens bearbetning, förutsatt att förslagsställaren återkopplar inom utsatt tid.

Förslagen bearbetas

Illustration över penna, linjal och suddDe inkomna förslagen bearbetas av en kommunal förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tar bort förslag som inte uppfyller riktlinjerna, slår ihop liknande förslag och tar fram en plan för genomförande.

Det kan alltså vara så att just ditt förslag inte kommer att vara möjligt att rösta på men alla förslag som kommit in är oerhört värdefulla för kommunen. Till exempel kommer kommunen att kunna använda de förslag som handlar om vägar som kommunen inte råder över, i dialog med Trafikverket.

Alla förslag som är genomförbara och uppfyller riktlinjerna läggs in i dialogportalen för röstning.

Rösta på ett förslag

Illustration på röstningsstaplarNu är det dags för dig som bor i ansökningsområdet att bestämma vad pengarna ska gå till.

Röstningen genomförs via en dialogportal, och du som bor i området har tre röster att fördela som du vill. Du kan lägga alla tre på ett förslag eller fördela dina röster på flera.

Genomförande

Illustration över en konEfter röstningen kommer förslagen att rangordnas i en prioriteringslista där de förslag med flest antal röster ska genomföras inom ramen för årets anslag.

Ambitionen är att förslagen ska genomföras året efter processen startade, men beroende på projektens komplexitet och storlek kan det bli aktuellt att åtgärderna genomförs först året därefter.

Medborgarbudget

Kommunen har valt att arbeta med medborgarbudget som arbetsmetod. Det innebär att du som bor på landsbygden får direkt inflytande över årliga investeringsmedel för utvecklingsprojekt i ditt närområde. Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna förslag och bestämma vad pengarna ska användas till.

Eslövs kommun avsatte i 2020-års budget 1 miljon kronor som medborgarna i Kungshult, Hurva och Löberöd fick direkt inflytande över. 2021 avsattes ytterligare 1,5 miljoner kronor för utvecklingsprojekt i Flyinge, Gårdstånga och Harlösa. 2022 delar Marieholm och Örtofta på 1,5 miljoner kronor och 2023 är det Billinge, Stehag och Stockamöllan som ska föreslå och rösta på vad som ska investeras i deras byar.

Max 500 000 kr per projekt

De projekt som föreslås får inte kosta mer än 500 000 kr att genomföra. De föreslagna åtgärderna ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med detta menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

Minst 200 000 kr per by

Alla byar ska få ta del av investeringsmedlen. Därför är 200 000 kr reserverade per by. Om inga förslag alls kommer in från någon av byarna överförs dessa medel till att fördelas ut mellan de övriga byarna i ansökningsområdet om det finns fler projektförslag där.

Fyra olika ansökningsområden

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där endast ett område per år kan söka utvecklingsmedel.

 1. 2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
 2. 2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
 3. 2022: Marieholm och Örtofta
 4. 2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de fyra områdena, men något lägre i det område som startar 2020, då anslagna medel är lägre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window