Ekonomi

Eslövs kommuns verksamheter kostar drygt 2,1 miljarder kronor under ett år. Drygt 80 procent av pengarna går till skola, vård, omsorg och stöd. Personalkostnader är den största utgiften för kommunen.

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster.

Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window