Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens politiska ledningsgrupp och ansvarar för att leda och samordna den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen kan beskrivas som kommunens regering. 

I Eslöv ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunens ekonomi, personalpolitik, planering av vår stadsmiljö och frågor kring sådant som näringsliv, mångfald och folkhälsa.

Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet.

Kommunstyrelsen i Eslöv består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Gruppen leds av ordföranden, som också är kommunalråd.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Sammanträden och protokoll

Ärenden bereds i utskott

Till kommunstyrelsen är knutet ett arbetsutskott och ett arbetsgivarutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är också krisledningsnämnd om det inträffar en extra ordinär händelse i kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window