Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges samtliga sammanträden i Eslöv direktsänds här via webbsidan. Du kan också se sammanträdet, eller de delar du vill, i efterhand.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde i direktsändning den aktuella dagen. Eller så kan du från dagen därpå ta del av en redigerad version. Genom att klicka på ett ärende kommer du direkt till rätt tidpunkt i sändningen och kan även ta del av ärendets handlingar.

Vid sändningarna framgår vilken punkt på dagordningen som behandlas, vem som talar och dennes partitillhörighet. Komplett ärendeförteckning och handlingar finns upplagda bredvid fönstret för webbutsändningen och aktuellt ärende är tydligt markerat.

Samtliga sammanträden, utom budgetsammanträdet i november, börjar klockan 18.00. Novembersammanträdet börjar istället klockan 16.00.

Webbsändningarna hittar du under respektive datum för fullmäktiges sammanträden, tillsammans med kallelser och tillhörande handlingar. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window