Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ – kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

Sammanträden och protokoll

Följ fullmäktiges möten via webb-tv

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Medborgarhuset den sista måndagen varje månad kl 18.00.

Alla är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor.

Du kan också välja att följa fullmäktiges möten via sändningen på webb-tv. Följ mötet antingen antingen sammanträdet direkt eller titta i efterhand.

Frågorna som tas upp i kommunfullmäktige har alltid förberetts i någon av de sju nämnderna och i kommunstyrelsen innan mötet.

Det är bland annat fullmäktiges uppgift att bestämma kommunens politiska mål, bestämma hur kommunens organisation ska se ut och att fastställa budgeten.

Kommunfullmäktige i Eslöv har 51 ordinarie ledamöter som väljs vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Så här fördelades mandaten vid valet 2022:

Socialdemokraterna 16 (15)
Sverigedemokraterna 15 (13)
Moderaterna 9 (9)
Centern 3 (6)
Vänsterpartiet 3 (3)
Liberalerna 2 (2)
Kristdemokraterna 2 (1)
Miljöpartiet 1 (2)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window