Källkritik och källtillit

VAD: Sökkritik handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt till söktjänsterna vi använder. Källtillit handlar om att identifiera tillförlitliga och trovärdiga källor och att våga lita på dem. Källkritik handlar om att bedöma om ett material är trovärdigt och om det går att använda som informationskälla.

HUR: Bibliotekarie tillsammans med lärare, gärna i en ämneskontext.

NÄR: Årskurs ett.

ÄMNE: Svenska eller historia.

TIDSÅTGÅNG: Ett lektionspass.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window