Datorintroduktion

VAD: Information om hur eleven lär känna sin dator, hjälp till självhjälp. Eleverna får information om itslearning, Office365, Digiexam, Inläsningstjänst och Legimus.

VARFÖR: Eleverna ska känna till hur man sparar dokument i molnet, att de har en skolmail och så vidare.

HUR: IKT-pedagogen håller i detta upplägg och bibliotekarien hjälper till med Legimus/Inläsningstjänst. Helklass.

NÄR: Augusti/september.

ÄMNE: Disponibel dag alternativt mentorstid.

TIDSÅTGÅNG: 30-60 minuter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window