När snön kommer – vem ansvarar för vad?

Kommunens vinterberedskap pågår mellan 1 november och 15 april. Vi skottar och sandar de vägar kommunen är ansvarig för och gång- och cykelvägar. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skotta och halkbekämpa på trottoaren eller gångbanan utanför din tomt.

Fastighetsägarens ansvar

Under vinterhalvåret är det fastighetsägarens ansvar att se till att trottoaren utanför tomten är tillräckligt fri från snö och halka. Detta gäller i Eslöv, Marieholm och delar av Löberöd. På övriga orter, där vägföreningar är väghållare, ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet.

Gäller även när det inte finns en tydlig trottoar

Varje enskild fastighetsägare, privat som kommunal, ansvarar för gångbaneutrymmet utanför den egna tomten. Gångbaneutrymmet kan vara en trottoar, men det kan också vara det utrymme utanför fastigheten som används som gångbana. Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten.

Om det inte finns någon tydligt avskild gångbana har du ändå ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även tillfarten mellan körbana och fastighet är ditt ansvar. Skotta bort snö och se till att gångbaneutrymmet inte är halt.

Kommunens ansvar

Kommunens vinterberedskap pågår mellan 1 november och 15 april. Då skottar och sandar vi på de vägar kommunen ansvarar för samt på gång- och cykelvägar.

När snö och halka slår till prioriteras i första hand gång- och cykelvägar, huvudgator, busstråk och offentlig parkering. Om det snöar mycket kan det ibland betyda att man behöver köra flera gånger på huvudstråken, som ges företräde framför övriga gator. Därefter sker snöröjning och halkbekämpning på villavägar samt på parkeringar i villaområden.

Våra entreprenörer kör ut efter avslutat snöfall mellan klockan 04.00 och 20.00. Kommunen har dock inte ansvar för snöröjning på alla vägar i kommunen. För genomfarts- och landsvägar är det oftast Trafikverket som har ansvaret. På mindre orter är vägföreningar väghållare, och då ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet.

Mer information om fastighetsägares ansvar

Fastighetsägares ansvar
Gator och vägar
Rehållning och snöröjning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window