Renhållning och snöröjning

Varje årstid kräver sin skötsel. Vintertid är det fokus på att hålla vägar och gång- och cykelvägar fria från snö. På våren sopas sand efter vinterns halkbekämpning bort. När hösten kommer är det dags att sopa undan löven som faller.

Under hela året plockas skräp, pappers­korgar och hundlatriner töms.

När våren kommer är det dags att sopa upp och ta bort skräp och vintergrus. Vi sopar varje vår upp sanden som använts för halkbekämpning. När vi sopar gatorna får du sopa ut gruset från gångbanan till vägbanan, så tar vi hand om det. Sopningen sker vanligtvis i april. Inför gatsopningen lägger vi ut schema på denna sida.

Schema för vårsopning 2022

Marieholm: Vecka 13–14 (start måndag 28 mars)

Löberöd: Vecka 14–15 (start måndag 4 april)

Eslöv norra och västra: Vecka 15-16 (start måndag 11 april)

Eslöv södra, centrum och östra: Vecka 16-17 (start tisdag 19 april)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window