Gräsklippning och skötsel

Vi sköter om grönytorna i kommunen så att du ska trivas. Det innebär bland annat att vi klipper gräs eller slår ängsytor. Vi sköter om ytorna olika ofta beroende på var de ligger och hur mycket de används.

Skötseln av våra gröna ytor varierar beroende på typ av mark och var den finns. Att vi sköter ytorna olika beror också på hur de är tänkta att användas.

Vår ambition är att ytor där människor träffas, umgås och leker ska klippas oftare än övriga. De ytor som används sällan och ligger otillgängligt klipper vi mer sällan, eller inte alls.

Biologisk mångfald

En del av vårt uppdrag är att bidra till biologisk mångfald. På flera platser har vi anlagt eller är på väg att anlägga ängar.

Förhoppningen är att vi ska skapa fler platser för ängsyta. Detta innebär att vi inte klipper gräs på en del platser eftersom de hanteras som ängsytor.

Ängar är bra för biologisk mångfald för att det ökar mängden blommor och blommande örter, vilket gynnar framför allt våra vilda bin och fjärilar men även andra djur och insekter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window