Senaste nyheter

 • Vårdpersonal erbjuds gratis vaccination mot säsongsinfluensa

  För andra året i rad erbjuds alla medarbetare inom vården och omsorgen i Eslövs kommun att gratis vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Vaccinationen har ingenting med covid-19 att göra, utan handlar om att skydda personalen och därmed brukarna mot den vanliga influensan som brukar dyka upp varje höst/vinter.

 • Alegårdens dagverksamhet öppnar igen

  Smittläget bedöms så stabilt att Alegårdens dagverksamhet för personer med minnessjukdom kan öppna upp igen efter ett halvårs stängning.

 • Besöksförbudet hävs på särskilda boenden för äldre

  Från den 1 oktober kan vi åter besöka äldre som bor på särskilda boenden. Då hävs det nationella beslutet om besöksförbud. För att skydda de äldre är det fortfarande flera regler som måste följas.

 • Två medarbetare på skolor har testats positivt för covid-19

  Två medarbetare på skolor i Eslöv har testats positivt för covid-19. Testresultat för ytterligare en medarbetare med symtom väntas inom kort.

 • Alla patienter har kunnat lämna kohortavdelningen

  Samtliga personer som vårdats på den särskilda kohortavdelningen för patienter med covid-19, är nu förklarade smittfria av läkare och har flyttat tillbaka till sina hem.

 • Vi har inte längre någon smitta på våra vård- och omsorgsboenden

  Glädjande nog kan vi nu häva isoleringen även för vård- och omsorgsboendet Gjutaregården. Därmed avslutar vi i samråd med Region Skånes smittskydd hela utbrottshanteringen inom vård och omsorg i Eslövs kommun.

 • Isoleringen hävd på Trollsjögården

  Isoleringen av Trollsjögårdens vård- och omsorgsboende har nu hävts då även det andra testet visar att varken boende eller personal bär på smittan.

 • Isoleringen hävd på Solhällans vård- och omsorgsboende

  Isoleringen av Solhällans vård- och omsorgsboende med anledning av utbrottet av covid-19 är nu hävd.

 • Bemötande av coronatext i Skånska Dagbladet

  Uppgifter i media gör gällande att risken för spridning av coronaviruset inte tas på allvar på vård- och omsorgsboenden i Eslövs kommun. Texten i Skånska Dagbladet innehåller en lång rad felaktigheter. Tidningen har valt att inte publicera kommunens svar, därför publicerar vi här kommunens svar i sin helhet. 

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window