12–15-åringar erbjuds vaccin i skolan den 18–29 oktober

Nu erbjuds även alla barn mellan 12 och 15 år vaccin mot covid-19. Vaccinationerna genomförs i Eslövs skolor den 18–29 oktober. Här är information till alla berörda vårdnadshavare:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vaccinationerna kommer att genomföras på ditt barns skola enligt listan nedan.

Datum för covid-vaccinering på skolorna i Eslöv för 12-15 åringar:

 • Ekenässkolan 18–19/10 från morgonen
 • Källebergskolan 19/10 från kl. 8.45
 • Norrevångsskolan 19/10 från kl. 9
 • Ölyckeskolan 19/10 från kl. 9
 • Bredablickskolan 20/10 från kl. 9
 • Centrala undervisningsgruppen 20/10 efter Bredablick
 • Fridasroskolan 21/10 från kl. 8.45
 • Flyinge/Harlösa skolor: vaccineras på Ölycke 21/10 från kl. 9
 • Stehagskolan 21/10 från kl. 9
 • Marieskolan 22/10 från kl. 9
 • Sallerupskolan 25/10 från morgonen
 • Västra skolan 26/10 från morgonen
 • Nya Östra skolan 26/10 från morgonen
 • Montessorifriskolan 26/10 från kl. 8.45

Fyll i samtyckesblanketten senast 11 oktober

Innan vaccination måste du som vårdnadshavare fylla i en samtyckesblankett och hälsouppgift för ditt barn. Blanketterna delas ut och samlas in av skolan och måste lämnas in senast den 11 oktober. Det är av största vikt att alla uppgifter är rätt ifyllda.

För att bli vaccinerad ska barnet ha fyllt 12 år. Barn som ännu inte fyllt 12 blir vaccinerade vid ett senare tillfälle. Vi skickar dock ut information och samtyckesblankett redan nu till alla berörda, så att de finns redo inför vaccinationstillfället då barnet har fyllt 12 år. Som vårdnadshavare har du rätt att när som helst återkalla medgivandet.

Liten risk för barn att drabbas av svår covid-19

Folkhälsomyndigheten beslutade den 16 september att även 12-15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19. Risken att barn ska drabbas av svårt covid-19 bedöms som låg, men inte obefintlig.

Myndighetens bedömning är att vinsterna med vaccination överväger för barnens del. Enligt Folkhälsomyndigheten bör vaccinationerna ske i nära samarbete med skolorna och elevhälsan eftersom det är ett effektivt sätt att nå alla barn.

Har du frågor kring vaccinet ber vi dig att i första hand kontakta 1177 eller någon av vårdcentralerna i kommunen.

Folkhälsomyndighetens webbsida

Information på fler språk

Översättningar av faktabladet om vaccination för barn från 12 år kommer att översättas till:

 • Engelska
 • Arabiska
 • Somaliska
 • BKS
 • Dari
 • Turkiska
 • Polska
 • Tigrinja
 • Persiska

Här läggs översättningar ut efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window