Krav på vaccination för vård- och omsorgspersonal utreds

Eslövs kommun utreder möjligheten att endast nyanställa fullvaccinerade mot covid-19 inom Vård och Omsorg. Dessutom tittar kommunen på möjligheten att kunna omplacera ovaccinerad personal som jobbar nära brukarna. Beslut om att utreda frågorna har tagits av en enig vård- och omsorgsnämnd.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är en viktig fråga då det handlar om att vi måste skydda samhällets allra sköraste mot risken att bli allvarligt sjuka och i värsta fall avlida, säger Josef Johansson, förvaltningschef Vård och Omsorg.

Mycket att ta hänsyn till

I uppdraget till förvaltningen ingår att utreda om det finns en laglig grund för att kräva att personer som kommer i nära kontakt med brukarna ska vara fullt vaccinerade. Förvaltningen ska också titta på om liknande beslut har tagits i andra kommuner och vilka konsekvenser det i så fall fått.

– Det är mycket att ta hänsyn till. Exempelvis måste vi titta på möjligheten att erbjuda sommarpersonal vaccination i god tid. Utredningen kommer att presenteras på nämndens sammanträde i december, säger Josef Johansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window