Fullvaccinerade behöver inte längre testa sig från 1 november

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sina rekommendationer kring att stanna hemma vid sjukdom och kring testning vid symptom. De nya rekommendationerna gäller från den 1 november. Syftet är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner generellt under vintersäsongen, särskilt RS-virus och influensa.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Både barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Från 1 november behöver dock inte längre den som är fullvaccinerad, barn under 6 år och den som haft covid-19 testa sig.

De nya rekommendationerna innebär också att barn upp till 6 år, de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Det gäller även om vissa luftvägssymtom kvarstår.

Ovaccinerade ska stanna hemma i minst två dygn

För ovaccinerade gäller att stanna hemma vid sjukdom och att även i fortsättningen testa sig för covid-19 oavsett vilken luftvägssjukdom man misstänker. Rekommendationen är också att stanna hemma i minst två dygn efter att man upplever sig symtomfri.

I Eslövs kommun är både personal och brukare inom vården och omsorgen undantagna från de nya rekommendationerna. Här fortsätter vi med tester vid symtom både för den som är vaccinerad och för ovaccinerade. Även smittspårning fortsätter som tidigare, oavsett om personen med symtom är vaccinerad eller inte.

Vuxna som är ovaccinerade uppmanas att begränsa sina kontakter med andra människor och särskilt att undvika kontakt med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Ovaccinerade personer som inte haft covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt att testa sig efter vistelse i länder utanför Norden. Detta gäller alla ovaccinerade även den som inte har några symtom.

Inom vården och omsorgen fortsätter testerna

Testning rekommenderas fortsatt också vid symtom för alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen haft covid-19. Testning rekommenderas också fortsatt, oberoende av vaccination, för personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.

Andra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Rekommendationer till allmänheten om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Uppdaterade rekommendationer om testning

Öppet hus för vaccination mot covid-19 lördagen den 16 oktober

12–15-åringar erbjuds vaccin i skolan den 18–29 oktober

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window