Distansundervisning för högstadiet från den 12 januari

Högstadiet årskurs 7–9 går från och med tisdagen den 12 januari över till distansundervisning i hela Eslövs kommun. Högstadieeleverna erbjuds att hämta matlåda på vissa skolor och förskolor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Regeringens har gett landets högstadieskolor möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. I första hand gäller beslutet till och med den 24 januari. Därefter tas nya beslut.

Gäller enbart högstadiet och gymnasiet

Beslutet om distansundervisning gäller enbart årskurs 7–9 – och gymnasieskolan som startade sin distansundervisning redan förra året.

De lägre årskurserna startar terminen som planerat på plats i skolorna på måndag den 11 januari. Även grundsärskolan har undervisning som vanligt.

Språkvalen i årskurs 6 påverkas

Elever i årskurs 6 som har språkval påverkas, då de inte kan ha sin språkundervisning i högstadieskolornas lokaler som tidigare. Istället kommer språkundervisningen för sexorna att bedrivas digitalt antingen hemifrån eller uppkopplade till språkläraren från sin skola. Varje skola informerar eleverna om vad som gäller.

Alla elever erbjuds att hämta skollunch

Alla högstadieelever som bor i Eslövs kommun erbjuds att hämta matlådor på utvalda skolor och förskolor. Matlådan kan hämtas på skoldagar mellan kl. 11.00 och 13.00 på respektive skola eller förskola från den 12 januari.

Skolor och förskolor där matlådor erbjuds:

Så här beställer du matlåda:

Du som är högstadie- eller gymnasieelev kan beställa matlåda via mejl senast kl 8.00 samma dag. Mejla din beställning till båda personerna som anges nedan för respektive skola. Det går att beställa mat för flera dagar i rad men maten måste hämtas dagligen.

I mejlet skriver du:

  • Ditt namn
  • Datum och var du hämtar din mat
  • Om du har medicinsk specialkost, fläskfritt eller vegetariskt är det viktigt att du även meddelar detta

Observera att endast friska elever får hämta mat.

Mejla din beställning till:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window