Årets ledare utvecklar sina medarbetare för patienternas bästa

Anna Netterheim tilldelas utmärkelsen Årets ledare i Eslövs kommun. Hon arbetar med värderingsstyrt ledarskap för att ge patienterna bästa möjliga vård. I sitt utåtriktade arbete samverkar hon med kommuner och regioner i hela Sverige.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anna Netterheim är Årets ledare

Anna Netterheim är chef för rehabiliteringsenheten och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) i Eslövs kommun. Hon överraskas av priskommittén på kontoret på Kvarngatan mitt i ett digitalt morgonmöte.

– Det känns jätteroligt. Jag ser en väldigt nära koppling mellan att driva rehabiliteringen och att ha medarbetare som trivs. Kommunal rehabilitering är min hjärtefråga och ledarskap är ett av verktygen. Utmärkelsen blir en bekräftelse på att jag har gjort mitt jobb bra.

Årets ledare ska vara en förebild

Priset Årets ledare delas ut till en person som är en särskilt god förebild för kommunens värderingar, bidrar till en öppen och tillitsfull organisationskultur och utvecklar och inspirerar sina medarbetare till förbättringar i verksamheten. Anna Netterheim arbetar med värderingsstyrt ledarskap:

– Jag är ansvarig för en verksamhet där jag aldrig träffar patienterna, dem som vi finns till för. Istället måste jag säkerställa att vi har samma värderingar och prata om vad rehabilitering ska innehålla och hur arbetet ska utföras. Då vet jag att i mötet som sker i det enskilda hemmet kommer mina medarbetare att göra det på bästa sätt.

– Tillit bygger människor, folk växer. Även de som är osäkra, säger Anna Netterheim.

”Det är jätteroligt att vara chef”

Rehabiliteringsenheten består av 24 personer som är legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt rehab- och hjälpmedelsassistenter. Anna Netterheim är enhetens chef sedan 2015.

– Det är jätteroligt att vara chef. Det finns många likheter med att ha en väldigt sjuk patient. Det är inte alltid roligt, men stimulerande. Att ha en rehabiliteringsbakgrund är en bra grund. Likt rehab handlar det om att få människor att växa i sitt arbetsliv. Det vill säga motivation, stöd, coachning, utvärdering och bekräftelse.

Anna Netterheim har också arbetat länge med samverkan på regional nivå och sitter sedan i våras i styrelsen för riksföreningen MAS/MAR. För henne är det självklart att lyfta Eslöv i alla tänkbara sammanhang.

Förra året såg hon till att en stor konferens hamnade i Medborgarhuset i Eslöv. Hennes verksamhet har bidragit med information till en forskningsstudie för Region Skåne. Och hon har ett stående uppdrag som föreläsare för blivande arbetsterapeuter och fysioterapeuter vid Lunds universitet inför deras VFU-perioder i kommunerna.

– Allting hör ihop, bra ledarskap och ett bra rykte för Eslövs kommun. Det handlar om att klara uppdraget. Jag gör olika saker i mina olika roller men i vision och synsätt hänger de ihop.

– En av mina absolut största utmaningar är rekrytering. Där är ryktet jätteviktigt. Har Eslövs kommun gott rykte i ”rehabvärlden” så blir det enklare för mig att rekrytera när vi konkurrerar med alla omkringliggande kommuner. Rykte och arbetsglädje gör skillnad, både att man väljer att komma och sedan väljer att stanna, säger Anna Netterheim.

Eslöv en förebild inom rehabilitering

Tack vare Anna Netterheims och enhetens arbete ligger Eslöv i framkant inom kommunal rehabilitering och ett av hennes projekt införs nu i fyrtio andra kommuner.

– Vi har gjort stora framsteg och utvecklat rehabiliteringen jättemycket. Det är väldigt motiverande att hitta hur man kan hjälpa människor att bli mer självständiga.

Motivering till utmärkelsen Årets ledare: Anna Netterheim

Årets ledare utses av kommunens ledningsgrupp. Alla anställda kan nominera kandidater. I år delas priset ut av kommundirektör Eva Hallberg på vinnarens arbetsplats i närvaro av medarbetare och chefer.

Årets ledare beskrivs av sina medarbetare som en personifiering av Eslövs kommuns vision. Med ett stort engagemang motiverar du dina medarbetare att utveckla verksamheten till den bästa.

I arbetet förmedlar du tillit, lyhördhet och förtroende. På enheten fungerar ni som ett. Utåt är du verksamhetens förkämpe, här representerar du kommunen i olika samarbeten där Eslöv i vissa fall är ledande.

Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för att alla kommunens medborgare har det de behöver för ett gott och självständigt liv. Det är med glädje och stolthet som kommunens ledningsgrupp utser Anna Netterheim till Årets ledare 2020.

Årets arbetsgrupp ser odling som en barnlek

Årets medarbetare i Eslövs kommun har alltid barnen i fokus

Årets bemötare hjälper frånvarande elever att komma tillbaka till skolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window