Årets bemötare hjälper frånvarande elever att komma tillbaka till skolan

Robin Lagstrand på Ölyckeskolan i Löberöd får det nyinstiftade priset Årets bemötare i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Som ELOF-pedagog möter Robin Lagstrand elever som har en lång och oroande frånvaro från skolan.

– Vi fungerar som en länk mellan skolan och hemmet för elever och till viss del familjer som under lång tid kämpat med att närvara, både fysiskt och mentalt, berättar han.

Robin Lagstrand är Årets bemötare
Robin Lagstrand är Årets bemötare

ELOF-pedagogerna börjar alltid med att träffa eleven i hemmet eller på en annan plats som eleven väljer.

– Vår viktigaste uppgift är att skapa en relation med eleverna. Det handlar främst om att få dem att känna sig delaktiga och trygga nog med att en dag ta sig till skolan igen, säger Robin Lagstrand.

Planerar för att eleven ska komma till skolan

Efter den första kontakten är nästa steg att lägga upp en plan för hur eleven ska kunna komma tillbaka till skolan. Där samverkar man med vårdnadshavare, mentorer, skolledare, specialpedagoger, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin och inte minst eleven själv.

– Det är ett enda stort samarbete mellan massor av personer som gör allt för att varje elev ska må så bra som möjligt och ha bästa möjliga chans att lyckas, inte bara i skolan utan i livet, berättar Robin Lagstrand.

Elever med lång frånvaro får stöd

ELOF står för elever med lång ofrivillig frånvaro, vilka ibland även kallas hemmasittare. Teamet ger eleverna det stöd de behöver för att klara av att delta i undervisningen. Det kan handla om att hämta upp med bil och skjutsa till och från skolan. Det kan också handla om att organisera skolarbetet så att eleven kan delta i en mindre grupp med klasskamrater, om helklass känns för svårt.

– I många fall är den stora uppgiften att skapa ett socialt sammanhang för eleven för att agera och interagera tillsammans med andra människor. Det är ett utmanande arbete, men så fruktansvärt roligt och givande, säger Robin Lagstrand.

Årets bemötare delas ut för första gången

Robin Lagstrand får det nyinstiftade priset Årets bemötare efter att ha nominerats av en medborgare i Eslövs kommun. Det är första gången som medborgarna har fått vara med och nominera anställda inom kommunen till ett medarbetarpris.

– Jätteroligt att så många medborgare har engagerat sig och lyft fram goda exempel på vår service och vårt bemötande i kommunen. Vi är till för medborgarna och det vill vi ska märkas, säger HR-chef Anna Nordén.

Ska ha gjort skillnad för Eslövs medborgare

Den som får utmärkelsen Årets bemötare ska under året ha levererat mer än vad som kan förväntas av en anställd i Eslövs kommun. Medarbetaren ska ha gjort skillnad i vardagen för en medborgare, eller dennes närstående, och ha ett gott bemötande som utmärker sig alldeles extra.

Har gett hopp inför framtiden

Årets bemötare utses av kommunens ledningsgrupp och motiveringen lyder:

”Genom att stötta och visa vad som är möjligt har du byggt självförtroende. Det handlar inte bara om en professionell relation, utan den har dessutom gett effekt. Betyg och närvaro visar verkligen vad hjälp från rätt person kan göra. Med ett stort engagemang och ansvarskänsla har du bidragit till förändring i en persons liv. För att citera medborgaren: Du har gett hopp inför framtiden.”

Förutom äran belönas vinnaren med 10 000 kronor till utbildning.

Läs mer om priset Årets bemötare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window